تعرفه درالترجمه آبان- درالترجمه رسمی قوه قضائیه( تهران خیابان وزرا)

تعرفه دارالترجمه آبان، نرخ مصوب دارالترجمه رسمی قوه قضائیه تهران

flags4 آبان ترجمه | دارالترجمه رسمى در تهران خیابان وزرا | میدان آرژانتین

ردیف

نوع سند و مدارک

تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی از سال 1402

1

ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هرترم)

33,000+ هر درس 1.350

2

ریزنمرات دانشگاه (هرترم)

36,000+ هر درس 1.350

3

کارت شناسایی

54,000

4

کارت معافیت

54,000

5

کارت ملی

54,000

6

شناسنامه

63,000

7

وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت)

9,000

8

ابلاغیه، اخطار قضایی

72,000+ هر سطر متن 5,400

9

برگه مرخصی

72,000

10

توصیه ­نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)

66,000+ هر سطر متن2,700

11

جواز اشتغال به کار

66,000+ هر سطر متن 2,700

12

حکم بازنشستگی

66,000+ هر سطر توضیحات 2,700

13

دفترچه بیمه

75,000

14

دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی

75,000

15

ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال)

66.000+ هر درس 1.350

16

سند تلفن همراه

72,000

17

فیش مستمری

66,000+ هر آیتم 900

18

کارت بازرگانی هوشمند

72,000

19

کارت عضویت نظام مهندسی

72,000

20

کارت نظام پزشکی

72,000

21

کارت واکسیناسیون

66,000+ هر نوبت تزریق 900

22

کارت پایان خدمت

72,000

23

گزارش ورود و خروج از کشور

66,000+ هر تردد 1.350

24

گواهی اشتغال به تحصیل

66,000+ هر سطر متن 2,700

25

گواهی تجرد، تولّد، فوت

72,000

26

گواهینامه رانندگی

72,000

27

گواهی ریزنمرات دانشگاهی

66,000+ هر سطر توضیحات 4,500

28

گواهی عدم خسارت خودرو

66,000+ هر سطر متن 4,500

29

گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی)

64.800+ هر سطر 4,500

30

گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی)

72,000

31

گذرنامه

84,000+ هر پرفراژ 4,500

32

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

87,000+ هر سطر متن 2.700

33

اساسنامه ثبت شرکت­ها

97,500+ هر سطر متن اساسنامه 4,500

34

اوراق مشارکت و اوراق قرضه

108,000

35

انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)

90,000

36

برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی

126,000

37

برگ آزمایش پزشکی

90,000

38

برگ جلب، احضاریه

102.000 + هر سطر متن4,500

39

برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی

102,000+به ازای هر تغییر محل اشتغال 4,500

40

پروانه دائم پزشکی

102,000

41

پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی

108,000

42

پروانه نشر و انتشارات

108,000

43

پروانه وکالت

108,000

44

پرینت­های بانکی

99,000+ هر تراکنش بانکی  1.350

45

تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی

97.500+ هر سطر متن 4,500

46

ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع

102,000+ هر سطر متن 2.700

47

جواز دفن

97,500+ هر سطر متن 3.000

48

جواز کسب پشت و رو

111,000

49

ریز مکالمات تلفن

82.5,00+ هر سطر تماس تلفنی 1.350

50

سر فصل دروس

97,500+ هر سطر توضیحات درس 4,500

51

سند وسائط نقلیه سبک

112,500+ هر سطر توضیحات 4,500

52

فیش حقوقی

97,500+ هر آیتم ریالی 900

53

کارت مباشرت

108.000

54

کارنامه توصیفی ابتدائی

100,500+ هر نیم سطر توضیحات 2,250

55

گواهی­ها (سایز A5) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر

97,500+ هر سطر متن گواهی 2,700

56

گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی،گواهی صحت مهر

97,500+ هر سطر متن گواهی4,500

57

گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا

108,000

58

گواهی فنی و حرفه­ای

108,000

59

لیست بیمه کارکنان

97,500+ به ازای هر نفر کارکنان 900

60

آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی)

130,500+ هر سطر متن 2.250

61

اجاره­نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم)

130,500+ هر سطر متن 6.750

62

قرارداد بیمه

130,500+ هر سطر متن قرارداد 6,000

63

بیمه شخص ثالث

132.000+ هر سطر توضیحات3.750

64

ترازنامه شرکت­ها، اظهارنامه مالیاتی

150,000

65

پروانه پایان کار ساختمان

144,000

66

پروانه دفترچه­ای یا شناسنامه ساختمان

144,000

67

پروانه مهندسی

144,000

68

حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق

144,000+ هر سطر توضیحات 2,700

69

قرارداد استخدامی

130.500+ هر سطر متن قراراد 4,500

70

کارت شناسایی کارگاه

138.000

71

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5)

130,500+ هر سطر متن گواهی 3,750

72

گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4)

130.500+ هر سطر متن گواهی 5.250

73

گواهی حصر وراثت

130,500+ هر سطر متن 6,750

74

مبایعه­نامه و اجاره­نامه با کد رهگیری

157,500+ هر سطر توضیحات موضوع 4,500

75

موافقت اصولی

130.500+ هر سطر متن 5.400

76

دفترچه وکالت

135,000+ هر پرفراژ 8,250

77

تعهدنامه

180,000+ هر سطر متن 4,500

78

اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه)

180,000+ هر سطر متن 4,500

79

بارنامه

183.000

80

برگ سبز گمرکی

169.500

81

برگ نظریه کارشناسی ملک

180,000

82

پروانه بهره برداری (پشت و رو)

172,500

83

جواز تأسیس

171.000

84

سند ازدواج یا رونوشت آن

175,500+ هر سطر مهریه 2,700

85

سند مالکیت (دفترچه­ای)

171,000+ هر سطر توضیحات 2.700

86

هر نقل و انتقال، رهن و غیره

18,000

87

قیم­نامه

166,500+هر سطر متن 2,250

88

مالیات بر ارث

162,000+ هر نیم سطر 2,250

89

وکالت­نامه (سایز A4)

189,000+ هر سطر متن مورد وکالت 6,750

90

وکالت­نامه بزرگ (سایز A3)

162,000+ هر سطر متن وکالتنامه 8,250

91

اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت­نامه (پشت و رو)

252.000

92

اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)

228.000+ هر سطر متن 4,500

93

سند طلاق یا رونوشت آن

202.500

94

سند مالکیت (تک برگی)

210,000+ هر سطر توضیحات 2,700

95

قرارداد

189.000+ هر سطر متن قرارداد 4.500

96

گزارش حسابرسی

150.000

97

گواهی حمل و نقل جاده­ای

130.500+ هر سطر متن 6.750

98

دفترچه ترانزیت

135.000+ هر سطر متن گواهی 7,000

99

گواهی آموزشی (شرکت در سمینار)

97.500+ هر سطر متن گواهی 4.500

100

سند فروش وسیله نقلیه

170,000

101

صورتحساب مالی

83,000+ هر آیتم ریالی 1.350

102

هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه

2.250

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

نام مدرک

قیمت ترجمه

نسخه اضافی

دادگستری

امور خارجه + میخک

سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام)

شناسنامه

560,000 ریال

168,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,300,000 ریال

کارت ملی

480,000 ریال

144,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

اصل یا رونوشت سند ازدواج

1,568,000 ریال

470,400 ریال

600,000 ریال

1,100,000 ریال

1,720,000 ریال

گواهی عدم سوء پیشینه

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

پاسپورت

752,000 ریال

225,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,960,000 ریال

کارت پایان خدمت

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهینامه رانندگی

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

دفترچه بیمه

672,000 ریال

201,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

اصل یا رونوشت سند طلاق

1,808,000 ریال

542,400 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,300,000 ریال

تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی تجرد

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی فوت

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

برابر اصل مدارک صادره از ایران

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,960,000 ریال

کارت نظام پزشکی

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,000,000 ریال

کارت بازرگانی هوشمند

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

برگه مرخصی

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

کارت واکسیناسیون

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی ولادت

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

کارت نظام مهندسی

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی

1,152,000 ریال

345,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

کارت معافیت

480,000 ریال

144,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

کارت شناسایی

480,000 ریال

144,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

برگ آزمایش پزشکی کوچک

800,000 ریال

240,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

برگ آزمایش پزشکی بزرگ

800,000 ریال

240,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

برابر اصل مدارک صادره از خارج

96,000 ریال

28,800 ریال

-

-

60,000 ریال

جواز دفن

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

شناسنامه سلامت دانش آموز

4,000,000 ریال

1,040,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

نام مدرک

قیمت ترجمه

نسخه اضافی

دادگستری

امور خارجه + میخک

سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام)

هر نوع گواهی

1,152,000 ریال

345,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

سند مالکیت تک برگی

1,872,000 ریال

561,600 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

سند مالکیت دفترچه ای

1,520,000 ریال

456,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,720,000 ریال

انواع قرارداد

1,680,000 ریال

504,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

حکم کارگزینی

1,280,000 ریال

384,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

سند وسائط نقلیه سبک

992,000 ریال

297,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

وکالت نامه سایز A4

1,680,000 ریال

504,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,180,000 ریال

اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ

1,152,000 ریال

345,600 ریال

-

-

1,120,000 ریال

اقرار نامه یا تعهدنامه

1,600,000 ریال

480,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

مبایعنامه با کدرهگیری

1,392,000 ریال

417,600 ریال

-

-

1,300,000 ریال

وکالت نامه سایز A3

1,440,000 ریال

432,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

رضایتنامه و صلح نامه

1,600,000 ریال

480,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

اجاره نامه با کد رهگیری

1,392,000 ریال

417,600 ریال

-

-

1,120,000 ریال

دادنامه و رای دادگاه

2,016,000 ریال

604,800 ریال

600,000 ریال

1,300,000 ریال

1,060,000 ریال

ارزیابی املاک

1,504,000 ریال

451,200 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,300,000 ریال

حکم اعضاء هیئت علمی

1,280,000 ریال

384,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی حصر وراثت

1,152,000 ریال

345,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

استعلام ثبت اسناد

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

استشهادیه

1,600,000 ریال

480,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

برگ سبز گمرکی یک رو

1,504,000 ریال

451,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

دفترچه وکالت

1,200,000 ریال

360,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,600,000 ریال

قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث

1,152,000 ریال

345,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

ابلاغیه و اخطار قضایی

640,000 ریال

192,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

قیم نامه

1,488,000 ریال

446,400 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

پرونده حقوقی

2,016,000 ریال

604,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,600,000 ریال

برگه جلب یا احضاریه

912,000 ریال

273,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

ریز مکالمات تلفن

736,000 ریال

220,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,600,000 ریال

برگ بازجویی وبرگ بازپرسی

1,680,000 ریال

504,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گزارش ورود و خروج از کشور

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

سند وسائط نقلیه سنگین

1,440,000 ریال

720,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

سند معین نشده یا غیر تیپ

2,400 ریال

800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

نام مدرک

قیمت ترجمه

نسخه اضافی

دادگستری

امور خارجه + میخک

سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام)

دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

ریزنمرات دانشگاهی هر ترم

320,000 ریال

96,000 ریال

600,000 ریال

1,400,000 ریال

1,180,000 ریال

دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی

672,000 ریال

201,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی

288,000 ریال

86,400 ریال

600,000 ریال

850,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی اشتغال به تحصیل

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

گواهی ریز نمرات

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

سرفصل دروس دانشگاهی

1,200,000 ریال

360,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,600,000 ریال

کارنامه توصیفی ابتدایی

896,000 ریال

268,800 ریال

-

-

60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

نام مدرک

قیمت ترجمه

نسخه اضافی

دادگستری

امور خارجه + میخک

سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام)

روزنامه رسمی تاسیس

1,152,000 ریال

345,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

768,000 ریال

230,400 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

انواع پروانه و جواز

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

لیست بیمه کارکنان

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

اساسنامه ثبت شرکت ها

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

1,300,000 ریال

1,180,000 ریال

گواهی های مالیاتی

800,000 ریال

240,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

پروانه بهره برداری

1,536,000 ریال

460,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

جواز کسب

992,000 ریال

297,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع

912,000 ریال

273,600 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,060,000 ریال

اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها

2,240,000 ریال

672,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

مدارک حسابرسی

1,360,000 ریال

408,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,300,000 ریال

پروانه مهندسی

1,280,000 ریال

384,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

پروانه مطب

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی

1,360,000 ریال

408,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,300,000 ریال

شرکت نامه

2,240,000 ریال

672,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

جواز تاسیس

1,520,000 ریال

456,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,120,000 ریال

پروانه وکالت

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,600,000 ریال

پروانه پایان ساختمان

1,280,000 ریال

384,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

کارت مباشرت

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان

1,280,000 ریال

384,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,300,000 ریال

صورت جلسه

2,016,000

604,800 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,120,000 ریال

دفترچه بازرگانی

1,232,000 ریال

369,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

بارنامه گمرکی

1,632,000 ریال

489,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

کارت شناسایی کارگاه

1,232,000 ریال

369,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

موافقت اصولی

1,152,000 ریال

345,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

نام مدرک

قیمت ترجمه

نسخه اضافی

دادگستری

امور خارجه + میخک

سایر (هزینه دفتری + کپی + سنام)

سابقه بیمه

912,000 ریال

273,600 ریال

600,000 ریال

950,000 ریال

1,300,000 ریال

سابقه بیمه با ریز دستمزد

912,000 ریال

273,600 ریال

600,000 ریال

1,300,000 ریال

1,600,000 ریال

گواهی اشتغال به کار سایز A5

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

فیش حقوقی

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

قبوض آب و برق و تلفن و مالیات

800,000 ریال

240,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

کارت

480,000 ریال

144,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی اشتغال به کار سایز A4

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

انواع گواهی یا سپرده بانکی

864,000 ریال

259,200 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

پرینت های بانکی

880,000 ریال

264,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,300,000 ریال

حکم بازنشستگی

1,200,000 ریال

400,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

پروانه های کسب پزشکی و داروخانه

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

حکم افزایش حقوق

1,280,000 ریال

384,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

پروانه نشر و انتشارات

960,000 ریال

288,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

جواز اشتغال به کار

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

مالیات بر ارث

1,440,000 ریال

432,000 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

فیش مستمری

576,000 ریال

172,800 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

گواهی تمکن مالی

1,152,000 ریال

345,600 ریال

600,000 ریال

600,000 ریال

1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
672,000201,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,872,000561,600 ریال 600,000 ریال1,100,000 ریال1,720,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
896,000268,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,160,000648,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
787,200 ریال 236,160 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
118,080 ریال 35,424 ریال --60,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
4,800,0001,440,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,240,000672,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,720,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,574,400 ریال 472,320 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,200,000360,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,180,000 ریال
1,392,000417,600 ریال --1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,300,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,120,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,060,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,808,000542,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,776,000532,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
880,000264,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
2,880960 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
384,000115,200 ریال 600,000 ریال1,400,000 ریال1,180,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
352,000105,600 ریال 600,000 ریال850,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال --60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
928,000278,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,180,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,840,000552,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,184,000355,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,060,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,600,000480,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,952,000585,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
672,000201,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,872,000561,600 ریال 600,000 ریال1,100,000 ریال1,720,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
896,000268,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,160,000648,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
787,200 ریال 236,160 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
118,080 ریال 35,424 ریال --60,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
4,800,0001,440,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,240,000672,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,720,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,574,400 ریال 472,320 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,200,000360,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,180,000 ریال
1,392,000417,600 ریال --1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,300,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,120,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,060,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,808,000542,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,776,000532,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
880,000264,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
2,880960 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
384,000115,200 ریال 600,000 ریال1,400,000 ریال1,180,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
352,000105,600 ریال 600,000 ریال850,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال --60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
928,000278,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,180,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,840,000552,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,184,000355,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,060,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,600,000480,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,952,000585,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
672,000201,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,872,000561,600 ریال 600,000 ریال1,100,000 ریال1,720,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
896,000268,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,160,000648,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
787,200 ریال 236,160 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
118,080 ریال 35,424 ریال --60,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
4,800,0001,440,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,240,000672,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,720,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,574,400 ریال 472,320 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,200,000360,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,180,000 ریال
1,392,000417,600 ریال --1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,300,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,120,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,060,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,808,000542,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,776,000532,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
880,000264,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
2,880960 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
384,000115,200 ریال 600,000 ریال1,400,000 ریال1,180,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
352,000105,600 ریال 600,000 ریال850,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال --60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
928,000278,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,180,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,840,000552,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,184,000355,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,060,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,600,000480,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,952,000585,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
672,000201,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,872,000561,600 ریال 600,000 ریال1,100,000 ریال1,720,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
896,000268,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,160,000648,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
787,200 ریال 236,160 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
118,080 ریال 35,424 ریال --60,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
4,800,0001,440,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,240,000672,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,720,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,574,400 ریال 472,320 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,200,000360,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,180,000 ریال
1,392,000417,600 ریال --1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,300,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,120,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,060,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,808,000542,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,776,000532,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
880,000264,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
2,880960 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
384,000115,200 ریال 600,000 ریال1,400,000 ریال1,180,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
352,000105,600 ریال 600,000 ریال850,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال --60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
928,000278,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,180,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,840,000552,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,184,000355,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,060,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,600,000480,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,952,000585,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
672,000201,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,872,000561,600 ریال 600,000 ریال1,100,000 ریال1,720,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
896,000268,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,160,000648,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
787,200 ریال 236,160 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
118,080 ریال 35,424 ریال --60,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
4,800,0001,440,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,240,000672,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,720,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,574,400 ریال 472,320 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,200,000360,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,180,000 ریال
1,392,000417,600 ریال --1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,300,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,120,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,060,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,808,000542,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,776,000532,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
880,000264,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
2,880960 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
384,000115,200 ریال 600,000 ریال1,400,000 ریال1,180,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
352,000105,600 ریال 600,000 ریال850,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال --60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
928,000278,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,180,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,840,000552,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,184,000355,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,060,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,600,000480,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,952,000585,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
672,000201,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,872,000561,600 ریال 600,000 ریال1,100,000 ریال1,720,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
896,000268,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,160,000648,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
787,200 ریال 236,160 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
118,080 ریال 35,424 ریال --60,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
4,800,0001,440,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,240,000672,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,720,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,574,400 ریال 472,320 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,200,000360,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,180,000 ریال
1,392,000417,600 ریال --1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,300,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,120,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,060,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,808,000542,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,776,000532,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
880,000264,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
2,880960 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
384,000115,200 ریال 600,000 ریال1,400,000 ریال1,180,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
352,000105,600 ریال 600,000 ریال850,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال --60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
928,000278,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,180,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,840,000552,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,184,000355,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,060,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,600,000480,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,952,000585,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
672,000201,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,872,000561,600 ریال 600,000 ریال1,100,000 ریال1,720,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
896,000268,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,160,000648,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
787,200 ریال 236,160 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,960,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
576,000172,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
118,080 ریال 35,424 ریال --60,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
4,800,0001,440,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,000,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,240,000672,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,720,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,574,400 ریال 472,320 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,200,000360,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,180,000 ریال
1,392,000417,600 ریال --1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,300,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,680,000504,000 ریال --1,120,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,060,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,920,000576,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,808,000542,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,440,000432,000 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
768,000230,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,776,000532,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
2,432,000729,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
880,000264,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,728,000518,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
2,880960 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
384,000115,200 ریال 600,000 ریال1,400,000 ریال1,180,000 ریال
800,000240,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
352,000105,600 ریال 600,000 ریال850,000 ریال1,060,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
704,000211,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,600,000 ریال
704,000211,200 ریال --60,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه + میخک
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
928,000278,400 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,040,000312,000 ریال 600,000 ریال1,300,000 ریال1,180,000 ریال
960,000288,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,840,000552,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,184,000355,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,088,000326,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,060,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,600,000480,000 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,300,000 ریال
2,688,000806,400 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,824,000547,200 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,120,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,600,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,152,000345,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,536,000460,800 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,300,000 ریال
2,016,000604,800 ریال 600,000 ریال950,000 ریال1,120,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,952,000585,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,472,000441,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال
1,392,000417,600 ریال 600,000 ریال600,000 ریال1,060,000 ریال

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

image2 service3 1 آبان ترجمه | دارالترجمه رسمى در تهران خیابان وزرا | میدان آرژانتین
ارتباط ما

در صورت داشتن هر گونه ابهامی با ما تماس بگیرید

قابل توجه مشتریان عزیز،

تمامی قیمت‌ها مطابق نرخ و تعرفه مصوب ترجمه رسمی اعلام شده است. در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره های 0912240147709122060392 تماس بگیرید.

نمایش فرایند ترجمه مدارک و اسناد شما

نیاز به کمک دارید؟ با ما چت کنید!
پاسخگوی سوالات شما هستم !
سلام! برای چت در واتساپ روی یکی از اعضای ما در بخش زیر کلیک کنید